Κατάσταση τηλεφώνων Δήμου Καβάλας

Το αρχείο περιέχει επικαιροποιημένη λίστα των τηλεφωνικών συνδέσεων του Δήμου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://kavala.gov.gr/contact
Δημιουργός Τμήμα Ψηφιακών Υπηρεσιών και Διαφάνειας
Υπεύθυνος Συντήρησης Δέσποινα Σαραφείδου
Last Updated Μάιος 22, 2018, 09:22
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 22, 2017, 11:02