Κατάταξη Ελλάδος συγκριτικά με άλλες χώρες βάσει επιλεγμένων δεικτών διεθνών οργανισμών

Τα δεδομένα παρέχουν κατάταξη της Ελλάδας βάσει δεικτών π.χ. ΑΕΠ κτλ που καθορίζονται και χρησιμοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς όπως π.χ. ο ΟΟΣΑ. Τα δεδομένα παρέχονται κατόπιν αίτησης και η ενημέρωση είναι ετήσια.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.enterprisegreece.gov.gr
Δημιουργός EnterpriseGreece (Διεύθυνση Μελετών)
Υπεύθυνος Συντήρησης EnterpriseGreece (Διεύθυνση Μελετών)
Last Updated Μάρτιος 21, 2016, 09:13
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 21, 2016, 09:10