Κηρύξεις - Ανακλήσεις αναδασωτέων εκτάσεων Δωδεκανήσου, περιόδου 01.03.2011 – 24.01.2017

Περιλαμβάνει τις Κηρύξεις αναδασωτέων εκτάσεων Δωδεκανήσου, καθώς και τις Μερικές ανακλήσεις αυτών για την περίοδο από 01.03.2011 έως 24.01.2017

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός /ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης Σταμάτιος Σταματέλλος
Έκδοση 2017.02.17
Last Updated Φεβρουάριος 20, 2017, 09:34
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2017, 09:26