Κηρύξεις-Οριοθετήσεις-Ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων και μνημείων_ΕΦΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κηρύξεις-Οριοθετήσεις-Ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων και μνημείων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Last Updated Ιούλιος 21, 2017, 06:45
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 26, 2016, 10:56