ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ του αρθ.13 του Ν.Δ.2687-53

ΚΥΑ υπαγωγής πλοίων στο καθεστώς νηολόγησης του αρθ.13 του Ν.Δ.2687/53

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Last Updated Ιανούαριος 29, 2019, 08:22
Δημιουργήθηκε Μάιος 17, 2017, 11:31