Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Ερωτήσεις - Αναφορές - Ερωτήσεις & Αιτήσεις Κατάθεσεις Εγγράφων - Αιτήματα Κατάθεσης Εγγράφων - Επίκαιρες Ερωτήσεις - Επίκαιρες Επερωτήσεις αρμοδιότητας ΥΔΔΑΔ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.hellenicparliament.gr/el/
Δημιουργός ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΔΕΡΙΝΗΣ
Last Updated Ιανούαριος 16, 2017, 11:35
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 16, 2017, 11:25