Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Παρουσιάζεται το πλήθος των ερωτήματων που τέθηκαν από τους βουλευτές σχετικά με τις δράσεις του Συμβουλίου του ΑΣΕΠ που σχετίζονται με τις προσλήψεις προσωπικού στον εν γένει δημόσιο τομέα.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 11, 2019, 12:16
Δημιουργήθηκε Μάιος 31, 2018, 05:34