Κοινωφελής εργασία

Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στον νέο πίνακα φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του θεσμού της παροχής κοινωφελούς εργασίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.et.gr/
Δημιουργός Τμήμα Πρόληψης Παραβατικότητας και Μετασωφρονιστικής Μέριμνας
Υπεύθυνος Συντήρησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΓΚΑΣ
Last Updated Μάρτιος 27, 2017, 07:31
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 27, 2017, 07:30