ΛΙΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Λίστα με τον εξοπλισμό (HARDWARE) και το λογισμικό (SOFTWARE) της Υπηρεσίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Βασιλεία Σαλαμαστράκη
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασιλεία Σαλαμαστράκη
Last Updated Ιανούαριος 30, 2020, 10:23
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 13, 2016, 10:26