ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Έκδοση αποφάσεων Μεταφοράς Πιστώσεων Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Last Updated Απρίλιος 25, 2018, 08:35
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 20, 2017, 08:15