ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=subject:%22μετακινηση%22&page=0&fq=organizationUid:%2299221920%22&sort=relative
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης Τσέπουρα Θεοπίστη
Last Updated Ιούνιος 25, 2018, 09:34
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 4, 2016, 11:21