Μετατάξεις Α-βάθμιας αλλαγής κλάδου ή-και βαθμίδας 2019

Μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης μέσω ΚΥΣΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3260/2004, από 01-01-2018 έως 31-12-2018 2. Μετατάξεις εκπαιδευτικών από την Β/θμια Εκπ/ση στην Α/θμια Εκπ/ση, από 01-01-2018 έως 31-12- 2018, δυνάμει της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α’ 167)"Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις" και του ν. 3068/2002 (Α ́ 274) "Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. - Τμήμα Α' Κινητικότητας
Υπεύθυνος Συντήρησης Αικατερίνη Σαραντοπούλου
Έκδοση 1.0
Last Updated Απρίλιος 2, 2019, 07:54
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 2, 2019, 07:44