Μετατάξεις Β-βάθμιας αλλαγής κλάδου ή-και βαθμίδας 2019

Μετατάξεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης μέσω ΚΥΣΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3260/2004, από 01-01-2018 έως 31-12-2018

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π. & Δ. Ε. - Τμήμα Β' Κινητικότητας
Υπεύθυνος Συντήρησης Αγγελική Μαλαφούρη
Last Updated Απρίλιος 2, 2019, 07:52
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 2, 2019, 07:51