Μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πολυγύρου

Παρουσιάζονται οι εκθέσεις πεπραγμένων του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πολυγύρου ανά μήνα.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός info@polygyros.gr
Υπεύθυνος Συντήρησης Γιώργος Διαμαντουλάκης
Last Updated Μάρτιος 22, 2018, 09:16
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2018, 08:03