ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Αποτελείται από το μητρώο των εθελοντικών οργανώσεων καθώς και το είδος της βοήθειας που δύνανται να προσφέρουν.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Last Updated Μάιος 20, 2020, 12:15
Δημιουργήθηκε Μάιος 20, 2020, 12:13