Μητρώο αδειοδοτημένων Φορέων Εκμετάλλευσης Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων

Περιλαμβάνει τους αδειοδοτημένους φορείς εκμετάλλευσης Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://certifications.gamingcommission.gov.gr/publicRecords/SitePages/ForeisEkmetalleusis.aspx
Δημιουργός Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Αδειοδότησης και Συμμόρφωσης
Last Updated Μάιος 25, 2017, 07:16
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 28, 2015, 07:16