ΜΗΤΡΩΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΝ.652/2004 ΕΕ

ΑΡΧΕΙΟ_ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ _ΚΑΝ 852-2004 ΜΗΤΡΩΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΝ.652/2004 ΕΕ (ελαιοτριβεία,αλευρόμυλοι,..)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΑΟΚ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης d.galanis@pste.gov.gr
Last Updated Ιούνιος 10, 2018, 17:26
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 8, 2017, 07:39