ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 2019

Στοιχεία Δημοσίων Βιβλιοθηκών, Στέγαση, Επικοινωνία, Ηλεκτρονική Πρόσβαση

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Έκδοση 1.0
Last Updated Απρίλιος 2, 2019, 06:50
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 2, 2019, 06:49