ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 101149/2011 (Β΄2437) "Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκατάστασης για τη θερμική μεταχείριση και σήμανση των ξύλινων μέσων συκευασίας, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Διεθνές Πρότυπο Φυτοϋγειονομικών Μέτρων (ISPM) No. 15 (2009 και τη θερμική μεταχείριση και σήμανση της πριστής ξυλείας και των επιμέρους στοιχείων των ξύλινων μέσων συσκευασίας."

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Last Updated Ιούνιος 2, 2020, 12:17
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2017, 12:37