ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ

Μητρώο φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν εκτροφή ζώων υδατοκαλλιέργειας (ΠΔ28/2009)-Επίσημος έλεγχος (ΥΑ4620/12430/2012) εκτός δεδομένων που αφορούν εμπορικό, επιχειρηματικό, επαγγελματικό, εταιρικό και φορολογικό απόρρητο.ΔΑΟΚ Καστοριάς

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Σμαράγδα Δημοπούλου
Υπεύθυνος Συντήρησης Σμαράγδα Δημοπούλου
Last Updated Απρίλιος 5, 2017, 08:44
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 4, 2016, 08:48