ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μητρώο φυσικών ή νομικών προσώπων που διαθέτουν λιανικώς κτηνιατρικά φάρμακα-επίσημος εκτός δεδομένων που αφορούν εμπορικό, επιχειρηματικό, επαγγελματικό, εταιρικό και φορολογικό απόρρητο.ΔΑΟΚ Καστοριάς έλεγχος (Ν2538/1997,Ν3698/2008)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Σμαράγδα Δημοπούλου
Υπεύθυνος Συντήρησης Σμαράγδα Δημοπούλου
Last Updated Απρίλιος 5, 2017, 09:22
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 4, 2016, 09:06