Μητρώο επιβατικών οχημάτων

Μητρώο επιβατικών οχημάτων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τουρτούρας Ιωάννης
Υπεύθυνος Συντήρησης Τουρτούρας Ιωάννης
Last Updated Απρίλιος 8, 2016, 10:00
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 4, 2016, 09:14