ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑ 2019

ΜΗΤΡΩΟ ΓΑΚ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ Δ’ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Απρίλιος 2, 2019, 07:01
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 2, 2019, 07:00