Μητρώο γραφείων παραγωγικών ζώων Π.Ε. Καστοριας

Μητρώο φυσικών προσώπων που διαθέτουν γραφεία παραγωγικών ζώων-επίσημος έλεγχος (Ν2538/1997,Ν3698/2008) εκτός δεδομένων που αφορούν εμπορικό, επιχειρηματικό, επαγγελματικό, εταιρικό και φορολογικό απόρρητο.ΔΑΟΚ Καστοριάς

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Σμαράγδα Δημοπούλου
Υπεύθυνος Συντήρησης Σμαράγδα Δημοπούλου
Last Updated Απρίλιος 5, 2017, 08:33
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 4, 2016, 08:57