ΜΗΤΡΩΟ ΙΑΤΡΕΙΩΝ Η ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μητρώο φυσικών ή νομικών προσώπων που διαθέτουν ιατρεία ή κλινικές μικρών ζώων-επίσημος έλεγχος (Ν2538/1997,Ν3698/2008) εκτός δεδομένων που αφορούν εμπορικό, επιχειρηματικό, επαγγελματικό, εταιρικό και φορολογικό απόρρητο.ΔΑΟΚ Καστοριάς

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Σμαράγδα Δημοπούλου
Υπεύθυνος Συντήρησης Σμαράγδα Δημοπούλου
Last Updated Μάρτιος 28, 2018, 09:02
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 4, 2016, 09:02