ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μητρώο φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν εκτροφή ζώων πλην βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιροειδών, ωοτόκων-κρεοπαραγωγών ορνίθων, υδατοκαλλιέργειας (ΠΔ184/1996)-Επίσημος έλεγχος (Κ1082/2003) εκτός δεδομένων που αφορούν εμπορικό, επιχειρηματικό, επαγγελματικό, εταιρικό και φορολογικό απόρρητο. ΔΑΟΚ Καστοριάς

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Σμαράγδα Δημοπούλου
Υπεύθυνος Συντήρησης Σμαράγδα Δημοπούλου
Last Updated Μάρτιος 28, 2018, 08:54
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 4, 2016, 08:21