Μητρώο ψηφιακής υποδομής

Αναλυτική λίστα με τον εξοπλισμό και το λογισμικό της Υπηρεσίας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Παναγιώτα Τσιαντούκα
Υπεύθυνος Συντήρησης Παναγιώτα Τσιαντούκα
Last Updated Ιανούαριος 24, 2020, 07:42
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 9, 2017, 12:29