ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛΟΥ ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΗΛΟΥ ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ (Φ.Ε.Κ. 344/Δ/21-7-2008)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Last Updated Ιανούαριος 30, 2017, 08:50
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 30, 2017, 08:49