ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -SAFETY- ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΠΔ και ΥΑ που αφορούν θέματα του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης και την πιστοποίηση πλοίων και εταιρειών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Last Updated Μάιος 3, 2018, 09:58
Δημιουργήθηκε Μάιος 3, 2018, 09:37