ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΠΔ και ΥΑ που ρυθμίζουν ζητήματα επιθεωρήσεων διαφόρων τύπων ελληνικών πλοίων και πιστοποίησης αυτών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός dep@hcg.gr
Last Updated Μάιος 4, 2018, 07:46
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 28, 2018, 07:59