Νομοθετικό πλαίσιο

URL: http://www.data.gov.gr/dataset/4f54d36f-bc86-4b8c-9948-608926505304/resource/e20e2bfd-b011-4c5d-b1bf-6097df2444f8/download/.xls

Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Γνωμοδοτήσεις,Συστάσεις

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 12, 2017
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 12, 2017
Διαμόρφωση .xls
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 2 έτη πριν
format.xls
ide20e2bfd-b011-4c5d-b1bf-6097df2444f8
on same domain1
package id4f54d36f-bc86-4b8c-9948-608926505304
revision idba8fb02a-157a-49b6-967f-a1c8f2e82bd8
stateactive
url typeupload