Οδηγίες χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής της ΕΕΤΤ για τους παρόχους Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Οι οδηγίες χρήσης στοχεύουν στη διευκόλυνση των παρόχων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών στη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής που λειτουργεί από το διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ ως μέσο για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων και των απαραίτητων συνοδευτικών στοιχείων/εγγράφων από τις Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Postal_Services_n/Register_of_Postal_Services/
Δημιουργός Τμήμα Πληροφορικής
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Πληροφορικής
Last Updated Νοέμβριος 1, 2016, 08:43
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 1, 2016, 08:35