ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Οργανικές θέσεις Ποινικών, Πολιτικών, Διοικητικών Δικαστηρίων, Εισαγγελιών, Συμβουλίου της Επικρατείας και Γενικής Επιτροπείας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Νίκος Μπέγκας
Last Updated Φεβρουάριος 10, 2017, 07:20
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 10, 2017, 07:09