ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Το οργανόγραμμα σχεδιάστηκε βάση του οργανισμού που αναφέρεται στο ΦΕΚ 1484/4 Μαΐου 2012

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://www.metaxa-hospital.gr/
Last Updated Δεκέμβριος 17, 2019, 06:47
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 2, 2018, 06:30