ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ "ΠΟΤΑΜΟΣ"

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ "ΠΟΤΑΜΟΣ" ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΛΥΜΠΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Φ.Ε.Κ. 487/Δ/6-8-2012) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1987 (ΕΓΣΑ 87) ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Οκτώβριος 24, 2016, 05:05
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 24, 2016, 05:04