ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΝΙΑ"

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ "ΦΟΝΙΑ" ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Φ.Ε.Κ. 183/Δ/5-5-2014) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1987 (ΕΓΣΑ 87) ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Οκτώβριος 19, 2016, 11:45
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 19, 2016, 11:45