ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ "ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΕΡΙΣΤΟΥ" ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΛΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ "ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΕΡΙΣΤΟΥ" ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΗΛΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Φ.Ε.Κ. 436/Δ/12-9-2008) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1987 (ΕΓΣΑ 87) ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 28, 2017, 06:57
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 28, 2017, 06:57