ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΝΗΣΟΥ ΚΩ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΝΗΣΟΥ ΚΩ (Φ.Ε.Κ. 441/Δ/12-9-2008) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1987 (ΕΓΣΑ 87) ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 9, 2017, 06:25
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 9, 2017, 06:25