ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΓΡΟΙΚΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΓΡΟΙΚΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΝΗΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ (Φ.Ε.Κ. 572/Δ/26-11-2008) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1987 (ΕΓΣΑ 87) ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 9, 2017, 06:28
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 9, 2017, 06:27