ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΟ ΝΗΣΟΥ ΚΩ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΟ ΝΗΣΟΥ ΚΩ (Φ.Ε.Κ. 199/Δ/22-2-2005) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1987 (ΕΓΣΑ 87) ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Νοέμβριος 1, 2016, 07:24
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 1, 2016, 07:23