ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΙΝΙ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΙΝΙ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Φ.Ε.Κ. 505/Δ/15-6-2004) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1987 (ΕΓΣΑ 87) ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Οκτώβριος 24, 2016, 05:20
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 24, 2016, 05:20
Custom License 1.0