ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ "ΔΙΑΦΑΝΙ" ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Φ.Ε.Κ. 440/Δ/12-9-2008)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1987 (ΕΓΣΑ 87) ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 1, 2017, 06:58
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 1, 2017, 06:57