Διανομή Ορθοφωτογραφιών Δ. Κέρκυρας (2013)

Το σύνολο δεδομένων είναι ένα ευρετήριο των ορθοφωτογραφιών διαστάσεων (800μ)x(600μ.) του Δ. Κέρκυρας. Η λήψη και επεξεργασία έγινε τα έτη 2012-2013.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.opendatacorfu.gr/dataset/orthotiles_5k
Δημιουργός kose.kerkyras@corfu.gov.gr
Υπεύθυνος Συντήρησης ΚοΣΕ Δ. Κέρκυρας
Έκδοση 1.0
Last Updated Νοέμβριος 15, 2017, 08:12
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 13, 2017, 11:44