Πίνακας συλληφθέντων αλλοδαπών για παράνομη είσοδο και παραμονή από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές ανά υπηκοότητα

Αφορά αλλοδαπούς που έχουν συλληφθεί για παράνομη είσοδο και παραμονή από τις Αστυνομικές και Λιμενικές αρχές της χώρας ανά υπηκοότητα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ / A.E.A.
Υπεύθυνος Συντήρησης Χρήστος Σωτηρόπουλος
Last Updated Ιούλιος 6, 2020, 06:37
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2015, 08:35