Παραδοσιακός διατηρητέος οικισμός Χάρμαινα στην ...

URL: http://www.harmaina.gr/

From the dataset abstract

Περιέχει πληροφορίες για τον διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό ''Χάρμαινα'' στην Άμφισσα, την συνοικία των Ταμπάκηδων

Πηγή : Παραδοσιακή Συνοικία Χάρμαινα

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 23, 2018
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 23, 2018
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU
createdπάνω από 2 έτη πριν
id31f46f62-f9c5-4071-904e-9043934157b3
package id8c79d3ca-9fbd-4eb5-92e1-348862e50bff
revision id5163ef95-4ffb-4249-812c-42728b7ce4bb
stateactive