Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Α-θμιας Εκπαίδευσης 2019

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης μέσω ΚΥΣΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 4 του ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 20 του άρ. 36 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α') και τροποποιήθηκε με την παρ.2 άρ.33 του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α') από 01-01-2018 έως 31-12-2018

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Υπηρεσιακής Κατάστασης & Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε. - Τμήμα Α' (Π.Ε.)
Υπεύθυνος Συντήρησης Τερέζα Καρμίρη
Έκδοση 1.0
Last Updated Απρίλιος 2, 2019, 07:57
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 2, 2019, 07:57