Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Δ-θμιας Εκπαίδευσης 2019

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης μέσω ΚΥΣΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016) Από 1-1-2018 έως 31-12-2018

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Β΄ Υπηρεσιακής Κατάστασης & Εξέλιξης Εκπ/κου Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
Υπεύθυνος Συντήρησης ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΟΥ
Έκδοση 1.0
Last Updated Απρίλιος 2, 2019, 08:02
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 2, 2019, 08:01