Αρχείο βεβαιωμένων παραβάσεων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης

Αρχείο παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που βεβαίωσε η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Παπαφίλης Πέτρος
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 19, 2019, 12:49
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 23, 2017, 08:41