Περιβαντολογικές μετρήσεις της λίμνης της Καστοριας

Περιβαντολογικές μετρήσεις της λίμνης της Καστοριας - Μετρήσεις Θερμοκρασίας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Τμήμα περιβάλλοντος και υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς
Δημιουργός Παπαδόπουλος Σταύρος
Last Updated Μάιος 18, 2017, 11:11
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 10, 2016, 10:56