Περιβαντολογικές μετρήσεις της λίμνης της Καστοριας- Μετρήσεις PH

Περιβαντολογικές μετρήσεις της λίμνης της Καστοριας - Μετρήσεις PH

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Τμήμα περιβάλλοντος και υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς
Δημιουργός Παπαδόπουλος Σταύρος
Last Updated Αύγουστος 10, 2016, 11:17
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 10, 2016, 11:09